Kategorie
Minutki

Cyberprzemoc w najnowszych badaniach

Wysłuchałem i wynotowałem Badania przemocy równieśniczej prowadzone są od lat 70. XX wieku. Badania i prace naukowe dotyczące cyberagresji w kontekście młodych ludzi zaczynają się pojawiać się od 2005 r. „Cyberprzemoc” to przemoc za pomocą technologii. W ramach badań sprawdza się także podstawowe kompetencje cyfrowe i młodzież w wieku 11-17 lat średnio w ok. 15% nie wie, czego dotyczą pytania. Zjawisko przemocy nie może być rozdzielane na sferę online i offline –…