Kategorie
Changelog

Changelog #1

Storybook

Hotlink Źródło: https://storybook.js.org/blog/internationalize-components-with-storybook/

Na blogu pojawiła się informacja o obsłudze tłumaczeń i wersji językowych dla komponentów, zgodnie z frameworkiem i18next. Kluczowe nie tylko dla produktów globalnych (różne alfabety, tekst pisany od lewej do prawej i od prawej do lewej), ale nawet anglojęzycznych, obsługujących kilka odmian (np. amerykańską, brytyjską, kanadyjską). Przydatne przy testowaniu wytrzymałości komponenetów na różną długość słów.

Jako że to pierwszy changelog, polecam zaznajomić się z wersją 7.0 Storybooka.

HotJar

Hotlink Źródło: https://www.hotjar.com/updates/en/hotjar-google-analytics-reveal-the-behavior-behind-the-numbers

Rozwinięto integrację z Google Analytics. Od teraz można używać User ID jako filtra, a nie tylko markera. Zmiana kosmetyczna, ale bardzo potrzebna. Dużo ciekawszym mechanizmem jest natomiast możliwości filtrowania w HotJar po eventach z Google Analytics – optymalizacja całych funneli czy zachowań kontekstowych będzie możliwa za pomocą natywnego mechanizmu.

Druga zmiana dotyczy rozwoju custom dashboards o własne metryki. Na obecnym etapie jest to tylko możliwe dla planu Scale (najwyższego).

FullStory

Zmiany czysto techniczne. Pełne wsparcie dla SwiftUI w ramach FullStoryPlugin (więcej o sposobie integracji tutaj), możliwość oglądania sesji FullStory w Qualtrics + możliwość dodawania obiektów DX bezpośrednio do ekranu głównego i dashboardów.

Microsoft Clarity

Miesiąc rozpoczęto od porównania z darmowym planem HotJar. Rozwinięto funkcję Custom ID. Mamy od teraz możliwość używania własnych identyfikatorów jako filtrów: sessionID, page ID, user ID – czy własnych tagów i etykiet. Poza tym opisano kolejne integracje: z WebflowSoftr.io.

Google Analytics

Źródło: https://support.google.com/analytics/answer/9164320?hl=en#091422&zippy=%2Creleases

Dodano automatykę mierzenia interakcji z formularzami (form_start i form_submit). Zaczęły pojawiać się rekomendacje w ramach sekcji Insights & Recommendations. Oprócz tego zmiany w zapytaniach dot. wyszukań (Google Ads query, First user Google Ads query i Session Google Ads query).

Brak informacji o zmianach

Zeroheight, Quantum Metric.

W kolejnych odsłonach Changeloga będę także monitorował narzędzia do projektowania takie jak Adobe Xd, Figma, Sketch czy Axure.